OVER ONS

De Scriptie vzw wil wetenschap dichter bij het grote publiek brengen en het werk van jonge wetenschappers meer bekendheid geven.

De Scriptie vzw streeft ernaar om:

 • wetenschap en innovatie te populariseren
 • de academische wereld en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen
 • scripties en ander werk van studenten aan hogescholen en universiteiten bij een breder publiek bekend te maken
 • studenten te wijzen op de mogelijkheden van een journalistieke carrière
 • een nauwelijks bestaand genre in de Vlaamse literatuur te stimuleren: de literaire non-fictie
 • de media te stimuleren om gebruik te maken van de kennis van studenten aan hogescholen en universiteiten.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
 


Geschiedenis

De Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank zijn oorspronkelijk initiatieven die het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw in 2002 in het leven riep. De Vlaamse Scriptieprijs groeide in drie jaar echter uit tot een begrip. Het verliet — samen met de Vlaamse Scriptiebank — het nest van het Fonds Pascal Decroos en werd een zelfstandig orgaan. Sinds 2005 wordt de Vlaamse Scriptieprijs georganiseerd door de Scriptie vzw. In 2007 werd de Scriptie vzw door de Vlaamse overheid opgenomen als structurele partner in het wetenschap(scommunicatie)beleid.

EVOLUTIE
De Vlaamse Scriptieprijs legde sinds 2002 een lange weg af en is intussen stevig verankerd in het Vlaamse academische landschap. Bij de eerste editie van de Vlaamse Scriptieprijs in 2002 stuurden zo'n 88 afstudeerders hun scriptie in. Sindsdien steeg het deelnemersveld gestaag tot 641 deelnemers bij de vorige (veertiende) editie in 2015.

UITBREIDING 
De Vlaamse Scriptieprijs zette in de voorbije 14 jaar verschillende strategische partnerships op om z'n missie -sterke afstudeerwerken toegankelijk en bekend maken bij het brede publiek.

- PRIJZEN/PARTNERS

 • In 2003 gaat Scriptie vzw een samenwerking aan met Klasse, het maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, voor de organisatie van de Klasseprijs waarmee waardevolle scripties m.b.t. pedagogie & onderwijs worden gepromoot en bekroond.
   
 • In 2008 starten Scriptie vzw en Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, de Agoriaprijs op om STEM-onderzoeken in de kijker te plaatsen en specifiek creatief technologisch onderzoek van jonge wetenschappers(-in-spe) te promoten en belonen.  

 • In 2009 slaan Scriptie vzw en het populair-wetenschappelijk tijdschrift Eos de handen in elkaar voor de organisatie van de Eosprijs. Het doel: onderzoeken uit de harde wetenschappen helpen om de weg te vinden naar het brede publiek. 

 • In 2014 lanceert Scriptie vzw in samenwerking met het Departement internationaal Vlaanderen de Scriptieprijs 100 Jaar Groote oorlog om gedurende de herdenking van 100 Jaar Wereldoorlog I bachelor- en masterproeven over WOI in kaart te brengen en te bekronen. 

 • In 2016 verbreedt Scriptie vzw zijn doelgroep via de lancering van de Vlaamse PhD Cup ter promotie van sterk doctoraatsonderzoek in Vlaanderen. De wedstrijd daagt pas gedoctoreerden uit om met hun onderzoek naar buiten te treden door de kern van hun doctoraat uit de doeken te doen in een boeiende en verhelderende presentatie van slechts... 3 minuten.  


- PERS

Om waardevolle scripties tot bij het brede publiek te brengen zette Scriptie vzw samenwerkingen op met verschillende media. Scriptie vzw telt volgende mediapartners: 

 • Klasse, het platform voor onderwijs in Vlaanderen, verbonden aan het Vlaamse Ministerie van Onderwijs
 • Eos, het populair-wetenschappelijk tijdschrift van Uitgeverij Cascade
 • Metro, het gratis dagblad uitgegeven door Mass Transit Media 
 • Engineeringnet.be, nieuwsportaal over engineering, technologie en wetenschap van Mainpress Nv 
 • Het persagentschap Belga

Via deze samenwerking verschenen er in 2015 nagenoeg 100 persartikelen over deelnemende scripties. Deze artikelen zijn hier raadpleegbaar: issuu.com/vlaamsescriptieprijs Sinds 2013 zorgt Scriptie vzw ook voor de jaarlijkse uitgave van de Vlaamse ScriptieKrant (oplage: 25.000 exemplaren), waarin een aantal van de verschenen artikels worden gebundeld.  


Ledenlijst

Raad van bestuur

Algemene vergadering

Dagelijkse werking

Administratie en dagelijkse werking


Statuten

Bekijk de statuten van Scriptie vzw hier: 

Powered by

Publish for Free

 

Deelnemers 2018 getuigen

Waarom deelnemen aan de Vlaamse PhD Cup? Laat je overtuigen door de deelnemers van de vorige editie. 

 

Angelique Van OmbergenAngelique van ombergen - science coordinator for human research bij european space agency
PHD in de medische wetenschappen (uantwerpen)
winnaar vlaamse phd cup 2018


Ik was enorm blij en vereerd om de PhD Cup 2018 te winnen. De respons die ik op mijn overwinning kreeg was echt énorm. Naast talrijke reacties via facebook, twitter en LinkedIn kreeg ik ook een 80-tal mails met felicitaties, vragen over mijn onderzoek, uitnodigingen voor lezingen, ... Zelfs 2 uitgeverijen namen contact met me op om de opties te bekijken om een boek met hen te schrijven. Mijn website kreeg in de dagen na de finale meer dan 3.000 bezoekers over de vloer. 

Het PhD Cup-avontuur zit er voor mij ook nog niet volledig op. In het najaar zal ik de Vlerick-voucher die ik won, verzilveren met opleidingen in leiderschap en people management. Die aspecten zullen zeker van pas komen in mijn huidige job, maar ook bijvoorbeeld in mijn wetenschapscommunicatie-activiteiten. 

Ik kan de wedstrijd alleen maar aanraden aan pas gepromoveerde onderzoekers. De Vlaamse PhD Cup is echt een schitterend initiatief met een toporganisatie. Het zorgt er duidelijk voor dat wetenschap weer een beetje meer de toegang vindt naar het grote publiek, iets waar we naar mijn bescheiden mening allemaal baat bij hebben. 


 

Katrien BenhalimaKatrien Benhalima – endocrinologe (UZ Leuven)
PhD in de Medische Wetenschappen
PUBLIEKSWINNAAR PHD CUP 2018
 

De PhD Cup hielp mij om uit mijn comfortzone te treden en heeft mij geleerd dat elk onderzoek (hoe moeilijk ook) in een boeiende pitch van 3 minuten kan gebracht worden. De wedstrijd is ook een heel fijne manier om je onderzoek naar een breed publiek te kunnen vertalen en je krijgt hierbij een zeer groot klankbord. Ik kan nu gemakkelijk een opiniestuk schrijven over mijn onderzoek op basis van de tips die we tijdens de trainingen hebben gekregen.

Voor mij was de PhD Cup ook een moment waarbij ik heel veel steun kreeg van alle mede-onderzoekers van mijn project. Ik sleepte bovendien de publieksprijs van de PhD Cup in de wacht. Dat was niet alleen een fijne erkenning, maar het gaf me bovendien ook de kans om mijn onderzoek uit de doeken te doen in een videocollege bij de Universiteit van Vlaanderen.
 


Lode DaelemansLode Daelemans – materiaalkundige (UGent)
PhD in Ingenieurswetenschappen – Textielkunde

 

De Vlaamse PhD Cup is veel meer dan een wedstrijd. Tijdens de mediatraining krijg je enorm waardevolle tools aangereikt om op een “andere manier” over jouw onderzoek te communiceren. Hoewel de kern van de mediatraining gericht is op heldere communicatie voor een breed publiek, zijn dezelfde tools bijna 1-op-1 bruikbaar in een academische setting. Mijn presentaties, beursapplicaties, onderzoeksvoorstellen, … zijn allemaal enorm verbeterd dankzij de Vlaamse PhD Cup. Daarnaast is het ook gewoon enorm leuk om eindelijk jouw “moeilijke” onderzoeksgebied te vertellen op een manier die vrienden, familie en collega’s boeiend vinden. Nu – een half jaar later – gebruik ik deze tools nog dagelijks en hebben ze me al veel kansen bezorgd. Waar ik initieel meedeed omdat het me een fijne ervaring leek, ben ik er nu 100% van overtuigd dat dit me een betere wetenschapper heeft gemaakt en zou ik iedereen ten zeerste aanraden om zich in te schrijven! 

 


 

Jolien FaesJolien Faes – taalkundige (UAntwerpen)
PhD in Taalkunde
 

De PhD Cup is een unieke, leerrijke en heel erg fijne ervaring. Je krijgt training van de beste professionals om je de wondere wereld van wetenschapscommunicatie en storytelling helemaal eigen te maken. De mediatraining daagt je uit om de kern en het waarom van je onderzoek te doorgronden. Je leert door de ogen van de ander te kijken en wordt verplicht uit je comfortzone te stappen. Het mooie? De PhD Cup beleef je samen met collega-onderzoekers, waarbij iedereen dezelfde issues heeft, elkaar helpt, feedback geeft en motiveert. Het is eigenlijk geen wedstrijd; het is een gezamenlijke overwinning.

Je wordt écht door die communicatiemicrobe gebeten. En, je krijgt de tools om dat ook effectief te doen. De PhD Cup geeft je een rugzak aan ervaringen die ook een enorm pluspunt zijn voor je onderzoek en onderwijs.

 


Jonas Bekaert
JONAS BEKAERT (uantwerpen)
PHD in de fysica 
 

Vóór mijn deelname aan de PhD Cup had ik al veel zin om mijn onderzoek naar supergeleiding in atomair dunne materialen, en de mogelijkheden van de nanofysica in het algemeen, uit de doeken te doen voor een breed publiek. Maar ik worstelde met hoe ik mijn verhaal kon ontdoen van technische ballast zonder aan wetenschappelijke correctheid in te boeten. Dankzij het uitgebreide gamma aan trainingen en workshops van de PhD Cup ben ik er uiteindelijk in geslaagd om mijn kernboodschap bondig en helder uit te drukken, en in een verhaal te gieten om de toegankelijkheid te verhogen. De PhD Cup is dus vooral een uitgelezen kans om een heel breed publiek te bereiken via vele verschillende kanalen en aandacht te trekken voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs nu, een half jaar later, ontvang ik nog fijne opmerkingen en vragen, en zijn mensen oprecht geïnteresseerd om te weten hoe mijn onderzoek vordert.

 


 


Julie JacobsJulie Jacobs – kankeronderzoekster (UAntwerpen)
PhD in Biomedische Wetenschappen

 

De PhD Cup is de perfecte wedstrijd om je onderzoek eindelijk eens naar het grote publiek te brengen. Je leert je eigen onderzoek op een heel andere manier bekijken en de mediatraining leert je alle kneepjes van het vak om zelf met wetenschapscommunicatie verder te gaan. Het heeft veel deuren voor mij geopend en ik zou het onmiddellijk opnieuw doen.

 


An-Sofie Vanhouche

An-Sofie Vanhouche – criminologe (VUB)
PhD in Criminologische wetenschappen
 

Tijdens de trainingssessies van de PhD Cup leerde ik mijn jarenlange onderzoek uitleggen in 3 minuten. Een onmogelijk opdracht, dacht ik bij aanvang. Maar ik leerde duidelijke taal gebruiken en de essentie van mijn werk naar voren te brengen. Bovendien leerden we spreken voor een camera en voor journalisten. Ik heb nu geen knikkende knieën meer wanneer een journalist mij opbelt of voor live-interviews op de radio (nvdr, An-Sofie Vanhouche mocht via de PhD Cup over haar onderzoek spreken in Nieuwe Feiten en in Interne Keuken op Radio 1). Integendeel, ik deel met plezier de resultaten van mijn onderzoek met een breed publiek.

 Tim De CeunynckTim De Ceunynck – Verkeerskunde (Ex-Uhasselt, nu VIAS)
PhD in Mobiliteitswetenschappen


Deelnemen aan de PhD Cup was een unieke ervaring. Het was enorm verrijkend om met zoveel interessante mensen uit verschillende disciplines in contact te komen. Persoonlijk vond ik het een eye-opener om te zien dat iedereen eigenlijk met dezelfde problemen worstelde bij het communiceren naar het brede publiek, maar ook wat een vooruitgang iedereen boekt op enkele dagen tijd. De mediatraining heeft ons echt een toolbox aangereikt om helder te communiceren naar alle mogelijke publieken. Ik sta er van versteld hoeveel mensen eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in wetenschap als je het op de juiste manier kan aanbrengen. Dankzij de PhD Cup heeft mijn onderzoek bijzonder veel aandacht gekregen, waardoor we met enkele nieuwe projecten zijn kunnen starten.
 


 

Sven RoggeSven Rogge – Toegepaste Natuurkunde (UGent)
PhD in Toegepaste Natuurkunde


De Vlaamse PhD Cup vormt een unieke ervaring voor elke wetenschapper die de uitdaging aangaat zijn onderzoek begrijpelijk uit de doeken te doen. Ook nu nog bieden de professionele coaching en praktische tips mij een belangrijke houvast om mijn onderzoek doelgericht te communiceren naar zowel een wetenschappelijk als een niet-wetenschappelijk publiek. Sinds de PhD Cup is het me meer dan duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren één zaak is, het ook voor een breder publiek toegankelijk maken, is een heel andere zaak.

 

 

 


 

Annelies CannaertAnnelies cannaert (UGent - nicc)
Phd in de farmaceutische wetenschappen

 

Tijdens de PhD Cup werd het me duidelijk hoe moeilijk het is om informatie die voor jou heel evident is uit te leggen aan een breed publiek. Daarom was deze ervaring enorm leerrijk én uitdagend: je wordt namelijk ook niet alle dagen voor een camera op de rooster gelegd door Ivan De Vadder! Eveneens geeft het je een kans om kennis te maken met een groep enthousiaste wetenschappers met heel diverse achtergronden wat je toelaat om je eigen horizon te verbreden.

 


 

Kathleen Van RoyenKathleen Van Royen (UANTWERPEN)
Phd in de communicatiewetenschappen

 

“De PhD Cup was een boeiende ervaring. Het heeft me vooral geïnspireerd en goesting gegeven om nog meer te investeren in wetenschapscommunicatie! Rechts in de lens van een camera kijken en ertegen praten alsof het een persoon is, het was een hele uitdaging maar ik nu mee vertrouwd ben. Tijdens de workshops kregen we ook veel nuttige tips mee om een breed publiek warm te maken voor je eigen onderzoek. Ik zou dan ook iedereen aanraden aan de PhD Cup deel te nemen.”

 


 

Sarah ThysSarah Thys (ex-UGent – nu: Arteveldehogeschool Gent)

PhD in de Sociologie

 

"Via de PhD Cup leerde ik de wereld van journalistiek en wetenschapscommunicatie van binnenuit kennen. Op het eerste zicht leek dit voor mij het tegenovergestelde van de academische wereld, maar tijdens de intensieve en vooral leuke mediatraining kreeg ik concrete handvaten om beide stijlen samen te brengen. De PhD Cup geeft je de kans om je eigen onderzoek en dat van anderen vanuit een andere invalshoek te bekijken. De mediatraining daagt je uit om out-of-the-box en creatief na te denken over het helder voorstellen van de praktische bruikbaarheid van je onderzoeksresultaten."