Strenge wetten tegen mishandeling en verkrachting bestonden al in de middeleeuwen. Maar net als vandaag, bleven slachtoffers ondanks die wetten ook toen vaak in de kou staan

Conflicten over consent. Schaking, partnerkeuze en juridische strategie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden

Bio

Chanelle Delameillieure (°1992) is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Middeleeuwen (KU Leuven). Ze is gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse gender-, familie- en seksualiteitsgeschiedenis. In december 2020 verdedigde ze haar proefschrift over partnerkeuze, vrije keuze en ouderlijke inmenging in de laatmiddeleeuwse Lage Landen.

Doctoraat in het kort

"Ik onderzocht conflicten over de keuze van een huwelijkspartner in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden. In de middeleeuwen maakte de kerk van wederzijdse toestemming (of consent) een essentiële vereiste om te trouwen en verbood ze gedwongen huwelijken. Via een brede waaier aan juridische documenten toonde ik aan dat gewone mensen goed op de hoogte waren van die nieuwe invulling van het huwelijk, maar dat het voor vrouwen desondanks erg moeilijk bleef om aan gearrangeerde en gewelddadige huwelijken te ontsnappen." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Consent en seksueel geweld zijn actuele thema’s. Mijn onderzoek ontkracht de idee dat enthousiaste consent een moderne uitvinding is en toont aan dat middeleeuwse en hedendaagse slachtoffers vaak tegen gelijkaardige belemmeringen aanbotsen wanneer zij seksueel en familiaal geweld willen aankaarten." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik wil duidelijk maken dat er ook in de middeleeuwen strenge wetten tegen mishandeling en verkrachting bestonden. Net als vandaag, bleven slachtoffers ondanks die wetten ook toen vaak in de kou staan. Er zijn dus meer gelijkenissen tussen de middeleeuwse en hedendaagse situaties dan je zou denken."