Wetenschap kan de toenemende polarisering rond diversiteit helpen tegengaan

Redelijke aanpassingen in het onderwijs: een geïntegreerde mensenrechtenbenadering op basis van het recht op gelijkheid, inclusief onderwijs en godsdienstvrijheid

Bio

Yousra Benfquih (°1988) werd in juni 2020 doctor in de rechten aan de UAntwerpen. Met haar doctoraat sleepte ze een nominatie in de wacht voor de Max Van Der Stoel Human Rights Award. Meteen daarna ging ze van start als valorisatiecoördinator bij het Hannah Arendt Instituut, een job met dezelfde missie die ze als academica steeds vooropstelde: de brug slaan tussen de academische wereld en de maatschappij. Terwijl ze voortaan als freelancer voor het instituut zal werken, blijft ze verbonden aan haar alma mater als gastonderzoeker, en is ze ook actief als schrijfster. 

Doctoraat in het kort

"In mijn doctoraat buig ik mij over het recht op redelijke aanpassingen: dat zijn aanpassingen van, of uitzonderingen op normen, regels en praktijken die de toegang van individuen uit minderheidsgroepen tot het onderwijs, de arbeidsmarkt, en andere maatschappelijke instellingen bevorderen. In tegenstelling tot in de VS en Canada, erkent men in Europa (en veel nationale rechtssystemen) het recht op redelijke aanpassingen enkel op grond van handicap. Aan de hand van een integratief mensenrechtenmodel dat stoelt op het recht op gelijkheid, het recht op (inclusief) onderwijs en de vrijheid van godsdienst, toont mijn onderzoek aan dat we het recht op redelijke aanpassingen kunnen uitbreiden naar andere gronden, waaronder godsdienst, en schijnt het tegelijkertijd ook licht op de beperkingen van zo'n recht."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Omdat in de debatten die vandaag worden gevoerd over religieuze diversiteit, zowel in het onderwijs als daarbuiten, een mensenrechtendimensie vaak ontbreekt. Die dimensie is nochtans van cruciaal belang om tot duurzame oplossingen te komen voor de uitdagingen die deze diversiteit met zich meebrengt."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Omdat er op het vlak van diversiteit – en bij uitstek culturele en religieuze diversiteit – een grote nood is aan het verspreiden van wetenschappelijke inzichten. Die inzichten kunnen de toenemende en bijtijds alarmerende maatschappelijke polarisering rond deze thematiek helpen tegengaan."