PhD Cup-finaliste 2016 Katrien Fransen in de pers

Nieuws

Bewegingswetenschapster Katrien Fransen (KU Leuven) sprak in de voorbije week op Radio 1 en in Het Nieuwsblad over de resultaten van haar onderzoek naar gedeeld leiderschap. 

Katrien Fransen was op zaterdag 28 juli te gast in Bonus op Radio 1 om er over haar onderzoek naar gedeeld leiderschap te spreken. De aanleiding was haar recente nominatie voor de New Scientist Wetenschapstalent-wedstrijd van het gelijknamige Nederlandse wetenschapstijdschrift. Ook Het Nieuwblad berichtte over haar onderzoek (zie onder).

Fransen verricht aan de KU Leuven onderzoek naar leiderschap in de sport. Zo blijkt uit haar onderzoek dat sportteams vaak slechts één leider, de coach naast het veld en de kapitein op het veld, tellen, die bovendien vaak niet de meest geschikte leider blijkt te zijn. Fransen onderscheidde vier leiderschapsrollen die moeilijk in één persoon terug te vinden zijn. Daarom pleit zij voor een systeem van gedeeld leiderschap met een tactische leider, een motivationele leider, een sociale leider en een externe leider. Haar onderzoek toont aan dat zo'n gedeeld leiderschap een hoger teamvertrouwen en betere teamprestaties in de hand werkt. Ze ontwikkelde een analyse-instrument om binnen sportteams op zoek te gaan naar geschikte leiders. Dat systeem blijkt bovendien ook toepasbaar in de bedrijfswereld. 

Herbeluister het gesprek op Radio 1    Meer over Katrien Fransen en haar onderzoek 

Verdere info op www.atleteleadership.com 

HNB Katrien Fransen