Toelatingsvoorwaarden

 • Je moet tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2020 tot doctor zijn geproclameerd aan een Vlaamse universiteit, of als Vlaming aan een buitenlandse universiteit. Dat wil zeggen dat je jouw doctoraat in die periode succesvol publiekelijk hebt verdedigd. Deelnemers uit alle wetenschappelijke domeinen zijn welkom. 
  Let op: door de coronacrisis kan wie zijn doctoraat tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020 met succes intern verdedigde, aan de wedstrijd deelnemen, ook als zijn publieke verdediging nog niet plaatsvond.  
 • Je moet je vloeiend kunnen uitdrukken in het Nederlands, in zowel schrijf- als spreektaal.
 • Je moet beschikbaar zijn op volgende data:
  • De mediatraining op 4 & 5 september én 17 & 18 september
  • De halve finale op 23 september en de finale op 6 oktober

INSCHRIJVING

Jouw inschrijving moet uiterlijk 30 juni gebeuren via het online registratieformulier en is enkel geldig indien ze het volgende bevat:

 • Een korte bio en motivatie
 • Jouw CV (inclusief 3 belangrijkste publicaties, voordrachten en evt. prijzen)
 • Een populariserend artikel over jouw doctoraatsthesis van max. 1.000 woorden

Selectie

De eerste selectie gebeurt door een tienkoppige jury (bestaande uit leden van de Jonge Academie en wetenschapsjournalisten) op basis van de wetenschappelijk CV’s, motivaties en de populariserende artikels. De jury zal 16 kandidaten selecteren die een toegangsticket krijgen voor de mediaschool. Bij die selectie wordt gestreefd naar een evenwichtige representatie op het vlak van gender, universiteit en onderzoeksdomeinen. Zo mikken we op kandidaten uit de natuurwetenschappen, de medische wetenschappen, de techn(olog)ische wetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.

Deelnemers krijgen in de week van 26 augustus persoonlijk te horen of ze geselecteerd werden voor de mediaschool.

Mediaschool

De mediaschool zal vier dagen in beslag nemen en wordt gespreid over twee weekends in september, nl. vrijdag 4 & zaterdag 5 september én donderdag 17 & vrijdag 18 september 2020. De 16 deelnemers krijgen er training in o.a. populariseren schrijven, presentatietechnieken, digital storytelling, visualisatie en camera- en interviewtraining. Na het eerste weekend krijgen de deelnemers de opdracht om, tegen uiterlijk 18 september, een populariserend artikel voor te leggen. Op woensdagavond 23 september zullen de 16 deelnemers een presentatie moeten brengen voor een jury van vijf. Op basis van beide opdrachten zal deze jury beslissen welke 8 deelnemers doorstromen naar de finale.

De 16 deelnemers moeten elke sessie bijwonen om kans te maken om door te stoten naar de finale.

Finale

De finale vindt plaats op dinsdagavond 6 oktober in Het Depot (Leuven). Het event staat open voor publiek en wordt gelivestreamd.  

• Elke finalist krijgt drie minuten om zijn of haar doctoraatsthesis in het Nederlands uit de doeken te doen
• Het is daarbij toegestaan om een presentatie en/of attributen (die de finalisten zelf op het podium kunnen dragen) te gebruiken 

Een jury van 5 personen zal de pres(en)taties beoordelen op inhoud, helderheid en présence en een top 3 aanduiden. De winnaar ontvangt een voucher t.w.v. 5.000 euro voor een managementopleiding naar keuze aan de Vlerick Business School. Daarnaast geven mediapartners Radio 1 en Eos ook het publiek een stem in het aanduiden van een publiekswinnaar. Hij of zij mag rekenen op redactionele aandacht voor zijn of haar onderzoek in Eos Magazine. De winnaar wordt verder door Academia Press uitgenodigd om een boekpublicatie over zijn /haar doctoraat te bespreken. Tot slot krijgen zowel de winnaar als de publiekswinnaar een ticket om een college te geven bij de Universiteit van Vlaanderen.

Disclaimer: De Universiteit van Vlaanderen-redactie behoudt het recht om geen college in te blikken met de publiekswinnaar indien diens pitch niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Universiteit van Vlaanderen.