Joost Geeroms
Ingenieurswetenschappen

Met robotica willen we voorkomen dat mensen die een been verliezen in een rolstoel eindigen

Reductie van de energiekost bij actieve transfemorale prothesen - voordelen van biologisch geïnspireerde passiviteit en blokkeerbare elasticiteit voor een efficiënt gedrag

Bio

Joost Geeroms (°1989) is onderzoeker aan de onderzoeksgroep robotica en het BruBotics onderzoekscentrum van de VUB. Hij probeert sinds zijn afstudeerwerk in 2011 mensen na een beenamputatie opnieuw zonder moeite te laten stappen. Verschillende prototypes werden ontwikkeld tijdens zijn doctoraatsonderzoek. Deze worden nu verder uitgewerkt zodat ze klinisch getest kunnen worden en uiteindelijk mensen kunnen helpen.

Doctoraat in het kort

Bestaande passieve onderbeenprothesen schieten tekort in vergelijking met gezonde benen. Bionische of robotische prothesen kunnen het beter doen, maar hebben grote en zware motoren nodig. In mijn doctoraat werkte ik aan een prothese die door toevoeging van veren en het gebruik van energierecuperatie minder energie verbruikt en lichtere motoren nodig heeft. Het gevolg is dat patiënten dus met minder moeite en op een natuurlijkere manier kunnen stappen.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Elk jaar verliezen er in de EU ongeveer 150.000 mensen een been. Voor deze mensen is er, ondanks de technologische vooruitgang, geen prothese beschikbaar die hetzelfde kan en aanvoelt als een gezond been. Veel van deze mensen eindigen nu nog steeds in een rolstoel.

Wat is er nieuw aan je werk?

Door veren te gebruiken en de beschikbare energie slim te gaan gebruiken kan met kleinere motoren een gezond been nagebootst worden.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Het verlies van een ledemaat betekent een groot persoonlijk drama voor een slachtoffer, aangezien het nog steeds een grote fysieke beperking veroorzaakt. Ik vind het belangrijk dat ook 'gezonde' mensen dat beseffen en ik wil tegelijk duidelijk maken dat onderzoek naar robotica, uiteindelijk vaak betaald met belastinggeld, hierin kan helpen. Hiernaast is elke kans om mensen warm te maken voor wetenschap en techniek waardevol.