Aron Deneyer
Bio-Ingenieurswetenschappen

Ik beschouw het als één van de kerntaken van een wetenschapper om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen en burgers zo veel mogelijk te informeren

Op weg naar moleculen met lage en hoge functionaliteit: het koolstofskelet van suikers benutten

In mensentaal:

Rijden op afvalhout

Bio

Aron Deneyer (°1991) behaalde een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen (katalytische technologie) aan de KU Leuven. Aan dezelfde faculteit rondde hij in 2018, met behulp van een IWT-beurs, zijn doctoraat af in de groep van Prof. Sels. Op dit ogenblik is Aron aan de slag als postdoctoraal onderzoeker in de groep van Prof. Dusselier voor de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren met als ultiem doel de valorisatie van CO2 tot chemische bouwblokken.

Doctoraat in het kort

"We hebben onze huidige levenskwaliteit voor een groot deel te danken aan de exploitatie van fossiele grondstoffen. Maar het gebruik hiervan komt meer en meer onder druk te staan doordat de olievoorraden uitgeput geraken en door de klimaatproblemen die ons olieverbruik met zich meebrengt. In mijn doctoraat boog ik mij over de transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen. Samen met m'n collega's zette ik voor het eerst suikers (van de tweede generatie) om richting groene nafta, wat heel wat potentieel biedt om duurzame brandstof en plastics te maken."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Zoeken naar oplossingen om de uitstoot van CO2 te beperken, liefst zonder in te boeten aan onze huidige levenskwaliteit, is relevanter dan ooit. Samen met migratie en koopkracht, is klimaat één van de drie grote thema's van vandaag." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Wij, wetenschappers, worden betaald met belastinggeld. Ik zie het dan ook als één van onze kerntaken om de bevolking zo veel mogelijk en correct te informeren en antwoorden te zoeken op belangrijke maatschappelijke vraagstukken."

VIDEO PITCH