Dennis Vanden Auweele
DENNIS VANDEN AUWEELE
Filosofie

Is niet iedereen geïnteresseerd in vragen rond de waarde van het menselijk leven, de plaats van religie, het bereik van de vrijheid en de vraag naar menselijke limieten?

Pessimism in Kant and Schopenhauer

Bio

Dennis Vanden Auweele (°1986) is een postdoctoraal medewerker (FWO) aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven en universitair docent godsdienstfilosofie aan de faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef een doctoraat over pessimisme en de ideologische ontwikkeling van het westers denken sinds de Verlichting.

Doctoraat in het kort

Ik onderzocht de vergeten pessimistische grondlaag van het ideaal van de Verlichting (emancipatie, autonomie). De Verlichting onderschreef een vrij pessimistisch mensbeeld. De mogelijke wanhoop die hieruit kon volgen werd opgevangen door bepaalde praktijken zoals godsdienst, kunst, etc.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Wij blijven de algemene idealen van de Verlichting onderschrijven, vooral zelfbeschikking,(zelf)controle en autonomie, maar gaan uit van een optimistischer mens- en wereldbeeld. Wij zijn vergeten dat bepaalde praktijken (zoals godsdienst) noodzakelijk zijn binnen ons wereldbeeld. De keerzijde van het Verlichtingsideaal is doorgedreven individualisme en lethargie.

Wat is er nieuw aan je werk?

Mijn onderzoek stelt bepaalde tendensen van de hedendaagse maatschappij aan de kaak. Door dan een 'gezond pessimisme' te verdedigen, kunnen vele uitdagingen op een heel andere manier het hoofd worden geboden.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Ik denk dat iedereen geïnteresseerd is in vragen rond de waarde van het menselijk leven, de plaats van religie, het bereik van de vrijheid en de vraag naar menselijke limieten.

VIDEO PITCH