Bij vier op de honderd mensen die in het ziekenhuis sterven, had het overlijden door betere opvolging vermeden kunnen worden

Het effect van een rapid response system op patiënten uitkomsten in Belgische acute ziekenhuizen

Bio

Filip Haegdorens (°1987) is een spoedgevallenverpleegkundige met een doctoraat in de medische wetenschappen, behaald aan de UAntwerpen in 2020. Hij doet onderzoek naar systeemoplossingen in de zorg met als doel de veiligheid voor patiënten te verzekeren. Daarnaast focust Filip zich ook op de impact van het zorgpersoneel op patiënten-uitkomsten.

Doctoraat in het kort

"Bij vier op de 100 mensen die in het ziekenhuis sterven, had het overlijden door betere opvolging vermeden kunnen worden. Ik onderzocht een totaalsysteem dat artsen en verpleegkundigen ondersteunt in het detecteren en opvolgen van patiënten die achteruitgaan in het ziekenhuis. We vonden dat, als de richtlijnen voldoende werden opgevolgd, er minder patiënten onverwacht stierven." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Het observeren van patiënten en het gepast reageren op achteruitgang is een onderbelicht, maar erg belangrijk onderwerp. Ook tijdens de COVID-pandemie bleken de instrumenten uit mijn proefschrift duidelijk van toepassing. Er is nood aan algemene gewaarwording om sterfte te vermijden." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Het brede publiek moet weten dat we actief zoeken naar oplossingen om ernstige incidenten in de ziekenhuizen te vermijden. Bij het invoeren van zulke systemen in de zorg stoten we wel op problemen zoals een tekort aan zorgverleners, te weinig opleiding en financiële beperkingen." 

VIDEO PITCH