Frederik Denorme
Biomedische Wetenschappen

Een beroerte leidt nog te vaak tot permanente verlamming of overlijden 

Ontwikkeling van nieuwe therapieën voor ischemische beroerte gericht op von Willebrand factor en fibrinolyse

Bio

Frederik Denorme (°1988) promoveerde in 2017 tot Doctor in de Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk. Tijdens zijn doctoraat onderzocht Frederik nieuwe behandelingsmogelijkheden voor herseninfarcten ('ischemische beroertes' in het medisch jargon). Momenteel zet hij zich als postdoctoraal onderzoeker in om de rol van trombo-inflammatie bij beroerte te bestuderen.

Doctoraat in het kort

Tijdens mijn doctoraat zijn we op zoek gegaan naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor beroertes via patiënten- en muizenstudies. We ontdekten enerzijds een nieuwe manier om schadelijke bloedklonters in de hersenen op te lossen. Anderzijds identificeerden we twee nieuwe doelwitten voor de behandeling van reperfusieschade. Dat is schade die soms optreedt nadat de klonter oplost en de bloedstroom herstelt.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

De huidige beroertetherapie kent serieuze beperkingen. Hierdoor is beroerte nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte en permanente invaliditeit in onze Westerse wereld. Met mijn doctoraat hebben we een aanzet gegeven voor een betere en veiligere behandeling van beroertepatiënten.

Wat is er nieuw aan je werk?

We ontdekten een nieuw doelwit in de behandeling van beroertes: de von Willebrand-factor. Daarnaast identificeerden we ook een nieuw eiwit (ADAMTS13) dat in de toekomst mogelijk ingezet kan worden om bloedklonters op te lossen. 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

De veelbelovende resultaten die we met ons onderzoek boekten, waren nooit mogelijk geweest zonder de analyse van de bloedklonters die we kregen van vele beroertepatiënten. De PhD Cup lijkt mij een ideaal platform om mensen warm te maken om mee te werken aan dergelijke studies.

VIDEO PITCH