Jacob Vermeire
Toegepaste Economische Wetenschappen

Het stimuleren van ondernemerschap kan een deel van de oplossing zijn om armoede in Afrika terug te dringen 

Inzicht in micro-fundamenten bij het stimuleren van ondernemerschap in sub-Saharisch Afrika

Bio

Jacob Vermeire (°1986) behaalde een Master in de bedrijfspsychologie en personeelsmanagement aan de Universiteit Gent (2009). Na deze studies ging hij aan de Vlerick Business School onderzoek voeren naar het stimuleren van ondernemerschap vanuit een sociaal-psychologisch perspectief. Jacob heeft een specifieke interesse voor micro-ondernemerschap in sub-Sahara Afrika. In het kader van zijn doctoraat verhuisde hij met zijn gezin voor een jaar naar Zuid-Afrika (2015) om er onderzoek te doen naar de impact van ondernemerschapsprogramma's op armoede. In mei 2017 verdedigde hij zijn doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent, waar hij in oktober als onderzoeker de vakgroep innovatie, ondernemerschap en dienstenmanagement van de UGent zal vervoegen.  

Doctoraat in het kort

Ondernemerschap wordt vaak naar voren geschoven als de oplossing voor armoede in Afrika. De opportuniteiten die wij in het Westen zien worden echter niet noodzakelijk herkend door diegene die in armoede leven. Mijn onderzoek in Zuid-Afrika toont aan dat ondernemerschapsprogramma's vaak niet effectief zijn omdat mensen hun armoede op verschillende manieren ervaren en daarom ontwikkelingshulp (bv. microkredieten) anders bekijken dan wat wij zouden verwachten.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Armoede blijft een van de belangrijkste mondiale problemen. "Geen armoede" is een van de 17  Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Jaarlijks vloeien er miljarden naar ontwikkelingsregio's in Afrika, maar die financiële steun krijgt felle kritiek omdat ze vaak geen structurele oplossingen brengt. Meer en meer kijkt men daarom naar het stimuleren van duurzaam ondernemerschap, ingebed in bestaande sociale structuren. Die aanpak heeft veel potentieel, maar dient beter begrepen te worden vanuit het perspectief van de arme ondernemer zelf. Onze kennis over ondernemerschap is gegroeid in het rijke Westen en dus sterk gekleurd. Statistieken zijn handig om problemen in kaart te brengen, maar om ondernemerschap in armoede beter te begrijpen is er nood aan onderzoek dat kijkt naar wat er zich écht op het terrein afspeelt in al zijn complexiteit.

Wat is er nieuw aan je werk?

Door theorieën over ondernemerschap uit verschillende disciplines, zoals sociologie, psychologie en economie, samen te brengen verkreeg ik een nieuw inzicht in het hoe en waarom mensen verschillende betekenissen geven aan geld.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

De migratiecrisis brengt ons steeds meer in contact met de gevolgen van armoede en geweld. Er wordt hardop nagedacht over hoe de problemen lokaal kunnen aangepakt worden. Ondernemerschap kan een deel van de oplossing zijn. Veel overheden en bedrijven doen al inspanningen, maar om deze acties te doen slagen is het belangrijk dat ze ook over de juiste informatie beschikken om hun programma's vorm te geven.