We moeten sociale mediaproviders aanmoedigen om nog meer in te zetten op de bescherming van jonge gebruikers, en jongeren om meer na te denken voor ze iets posten

Sexy detectie?! Monitoring van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder adolescenten op sociale netwerksites op een effectieve en wenselijke manier

POPULARISEREND ARTIKEL

BEN JE ZEKER DAT JE DIT WIL POSTEN?

Bio

Kathleen Van Royen (°1987) is altijd bekommerd geweest om het welzijn van anderen, en in het bijzonder kinderen en jongeren. Daarom deed ze in haar doctoraat onderzoek naar online grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op sociale media. Om die reden ook, verdiepte ze zich verder in gezondheidspromotie en -communicatie. Momenteel werkt ze als onderzoeksmanager binnen het excellentiecentrum FAMCARE aan de Universiteit Antwerpen.

Doctoraat in het kort

In mijn doctoraat onderzocht ik op welke manier seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op sociale media voorkomt en welke rol providers (kunnen) spelen in de aanpak ervan. Ik luisterde naar de stem van jongeren, ouders en experten, en ik vroeg naar hun verwachtingen rond de rol van sociale mediaproviders. Aan de hand van een soort pop-up bericht, ging ik na of jongeren doen nadenken voor ze iets gemeen posten, hun gedrag kan veranderen.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op sociale media komt veel voor. Voor slachtoffers kan dit traumatiserend zijn. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit gedrag en op zoek te gaan naar een preventieve aanpak.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Het is een actueel thema, want ook onder volwassenen komt grensoverschrijdend gedrag en haatspraak op sociale media veel voor. Door het publiek hierover te informeren, hoop ik bij te dragen aan sensibilisering en mensen te doen nadenken voor ze iets posten. Anderzijds wil ik sociale netwerksites aanmoedigen nog meer inspanningen te leveren om hun platform te beveiligen.