Wiskunde kan gebruikt worden om tal van biologische vragen op te lossen 

Exacte en efficiënte algoritmes voor paarsgewijs leren

Bio

Michiel Stock (˚1989) is postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Hij ontwikkelt er zelflerende algoritmes om complexe netwerken te kunnen beschrijven. Zo tracht hij te voorspellen welke bloemsoorten een tuinhommel verkiest, welke molecule het beste medicijn zal zijn en welk soort wijn je nu eigenlijk bij vis moet serveren. Verder doceert Michiel ook wiskunde- en progammeervakken en probeert hij zijn enthousiasme voor computationele biologie te verspreiden via allerhande studentenprojecten.

Doctoraat in het kort

Overal om ons heen zijn interacties aan de gang: tussen molecules in de cel, tussen dieren en planten in de natuur en uiteraard ook tussen mensen in het dagelijkse leven. In mijn doctoraat heb ik wiskundige modellen ontwikkeld om die interacties te kunnen 'leren' op basis van een reeks voorbeelden. Deze heb ik aangewend om bijvoorbeeld te voorspellen welke ingrediënten goed samengaan in een gerecht of welke moleculen in een cel met elkaar zullen binden.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Interacties maken het leven interessant! Ons leven wordt bepaald door de mensen waar we mee omgaan, de websites die we bezoeken, de boeken die we lezen... Ook wetenschappers krijgen te maken met interacties tussen moleculen, cellen, dieren, planten, mensen... Mijn doctoraat levert wiskundige technieken om modellen te bouwen voor dergelijke interacties zodat wetenschappers gericht experimenten kunnen doen, bijvoorbeeld om moleculen te zoeken die mogelijks een activiteit tegen een ziekte vertonen.

Wat is er nieuw aan je werk?

Ik heb verschillende efficiënte algoritmes ontwikkeld om interactie data te modelleren, die modellen te valideren en ze te gebruiken. Die modellen heb ik toepast in verschillende disciplines, van microbiologie tot ecologie, van moleculaire biologie tot aanbevelingsystemen voor muziek en boeken.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Ik wil graag computationele biologie en modelleren gekend maken bij het brede publiek. Wiskunde, datawetenschappen en programmeren zijn leuk en kunnen gebruikt worden om zelf zonder labo met biologie aan de slag te gaan. 

VIDEO PITCH