Michiel Voet
Pedagogische Wetenschappen

Geschiedenis is zoveel meer dan het leren van het verhaal over het verleden

Onderzoekend leren in geschiedenisonderwijs: Verkenning van opvattingen, kennis en technologiegebruik van leraren, en voorbereiding van toekomstige leraren op implementatie in de klas

Bio

De universitaire carrière van Michiel Voet (°1987) begon met een hartverscheurende keuze tussen onderwijskunde en geschiedenis. Nadat hij afstudeerde als onderwijskundige, bood een doctoraat hem de kans om zijn twee grote interesses alsnog samen te brengen, in onderzoek over geschiedenisonderwijs. Zijn onderzoek wil leraren stimuleren om meer onderzoeksopdrachten in de klas te organiseren.

Doctoraat in het kort

Ik ging na hoe geschiedenisleraren kunnen worden gestimuleerd om meer onderzoeksopdrachten in de klas te organiseren, om het inzicht van hun leerlingen in de historische onderzoeksmethode te ontwikkelen. Via interviews en vragenlijsten probeerde ik in de hoofden van leraren te duiken, en te achterhalen wat hen drijft om onderzoeksopdrachten te organiseren. Vervolgens ging ik na hoe deze drijfveren via opleiding kunnen worden beïnvloed.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Voor velen valt het schoolvak geschiedenis nog steeds samen met het leren van het verhaal over het verleden. Dat is jammer, want geschiedenis is eigenlijk veel meer. Het is ook een vakgebied met een eigen onderzoeksmethode, die mensen kan helpen om meer geïnformeerde beslissingen te nemen in het alledaagse leven.

Wat is er nieuw aan je werk?

Mijn doctoraat beschrijft de drijfveren voor het gebruik van onderzoeksopdrachten door geschiedenisleraren. In het verlengde daarvan geeft het ook richtlijnen voor het opleiden van geschiedenisleraren die het verhaal van het verleden combineren met aandacht voor de historische onderzoeksmethode.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Wanneer geschiedenisonderwijs in de media komt, gaat het vaak over wat onze leerlingen (niet meer) weten over het verleden, of wat ze er precies over zouden moeten weten. Ik hoop dat berichtgeving over mijn doctoraatsonderzoek kan helpen om geschiedenisonderwijs in een nieuw daglicht te plaatsen.