Elf tips voor je populariserend artikel

Tips

Tien tips
Wie wil deelnemen aan de Vlaamse PhD Cup wacht bij zijn of haar inschrijving al meteen een stevige uitdaging: leg je onderzoek uit in een populariserend artikel dat als het ware meteen op de website van Eos gepubliceerd kan worden. Ann De Ron (FishGrowFeet) zet je op weg met deze elf tips. 1. Lees enkele artikels OP EOSWETENSCHAP.EU over jouw vakgebied 

Welke voorkennis veronderstelt de journalist van deze lezers? Hoe wekt de tekst hun interesse? Dat laatste is van tel: lezers bladeren of scannen, ze lezen niet alles.
Je kan op de site van eos trouwens ook artikels bekijken van de halvefinalisten en finalisten van de PhD Cup 2021.

 
2. Start van een blanco bestand of een wit blad papier 

Maak geen bewerking van een academische publicatie. Die bevestigt je in je vertrouwde manier van schrijven voor een publiek van mede-onderzoekers. Nu schrijf je voor een heel ander soort lezers. 
 

3. Bedenk dat je de aandacht van je lezer moet trekken 

In hoeverre is je onderzoeksresultaat boeiend voor deze lezers? Wat is de relevantie voor hun leven of werk? Is er een verband met de actualiteit? Wat zijn de toepassingen, de ethische implicaties? 
 

4. Giet wat je deze lezer wil vertellen in één zin 

Dit is je kernboodschap: één concrete stelling of één concrete vraag. Ja, maar één. Geen zeven ideeën in één tekst! Je kernboodschap bevat geen jargon en trekt de aandacht van je lezer. 
 

5. Test je zin uit op iemand buiten je vakgebied die DE SITE VAN EOS leest 

Begrijpt deze persoon je zin? En nog belangrijker: boeit je zin? Kies iemand die meedogenloos eerlijk tegen je is. Brainstorm met je testlezer en herwerk indien nodig je zin. 
 

6. Bouw je tekst op rond deze zin

Plaats je kernboodschap vooraan in de tekst, en vertel van daaruit verder. Je volgt dus een omgekeerde opbouw dan in een academische tekst, waar je de conclusie vooral achteraan uitwerkt. 
 

7. Voorzie tijd om te schaven aan een pakkende titel en opening 

Maak je titel kort en aantrekkelijk, zonder jargon. Beperk je eerste vetgedrukte zinnen tot maximaal drie à vier en zorg dat ze je kernboodschap bevatten. 
 

8. Open je hoofdtekst op een aantrekkelijke manier

Start met een voorbeeld, anekdote, vraag aan je lezer, verwijzing naar de actualiteit,… en koppel aan je kernboodschap. Hou die als rode draad en vraag je telkens af wat je lezer er nu over wil weten. 
 

9. Schrijf als mens voor mensen 

Schrijf in dagelijkse en concrete taal, zoals je het verhaal mondeling zou vertellen aan je testlezer. Natuurlijk verschilt geschreven taal van gesproken taal, maar minder dan je denkt.


10. Laat vaktermen zoveel mogelijk weg 

Je wil een boodschap overbrengen, geen woordjes aanleren. Begeleid of vervang onmisbaar jargon door een zo simpel mogelijke verklaring, een beeld, een concreet voorbeeld, een vergelijking. 


11. GEBRUIK BEELDEN

Bij een goed artikel hoort ook mooi beeldmateriaal. Heb je zelf foto's genomen in het kader van je PhD? Of staan er heldere grafieken in je doctoraatsthesis? Dan mag je gerust deze toevoegen aan je tekst.

Zo niet, let er dan op dat je geen afbeeldingen van Google Images kopieert. Ook al staan foto's online, ze blijven eigendom van de fotograaf. Gelukkig bestaat er ook zoiets als 'rechtenvrij' beeldmateriaal. Foto's met het label Creative commons (CC) zijn foto's waarbij de auteur je de toestemming verleent om zijn werk te gebruiken, delen en/of bewerken. De voorwaarden kunnen per foto verschillen, dus bekijk deze zeker. De bron en/of naam van de fotograaf vermelden is altijd een goed idee. Rechtenvrije foto's kan je vinden op  

Meer tips?


Boekcover Ann De RonDie vind je in Ann De Rons boek "Schrijven met impact". Daarin reikt ze je de tools aan om zelf het heft in handen te nemen. Het boek bevat een helder stappenplan voor populariserend schrijven en journalistieke wetenschapscommunicatie, met handige tips en sprekende voorbeelden uit alle disciplines.

Onder de naam FishGrowFeet traint oud-wetenschapsjournaliste Ann De Ron al meer dan tien jaar onderzoekers om heldere teksten te schrijven voor niet-vakgenoten en pers.