Het videoverslag van de mediatraining

Artikel

Dankzij hun deelname aan de Vlaamse PhD Cup kregen de 16 geselecteerden een intensief vierdaags mediabad. Bekijk hier het videoverslag.