Kinderboeken zijn een goede barometer voor hardnekkige denkbeelden en weerkerende verhalen

Niet eens een labjas? De veelstemmige verbeelding van wetenschappers en technologen in hedendaagse jeugdliteratuur

POPULARISEREND ARTIKEL

Sterft de professor uit?

Bio

Frauke Pauwels (°1977) is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Zij bestudeert leeftijd in bewerkingen van jeugdliteratuur, zoals films of theater, en de beeldvorming rond wetenschap in hedendaagse fictie en non-fictie voor kinderen. Naast haar academische werk schrijft zij recensies.

Doctoraat in het kort

"Jeugdboeken bevatten minder stereotiepe wetenschappers en technologen dan vaak wordt beweerd. Zijn die er wel, dan worden zij functioneel ingezet, en wijzen ze op mogelijk gevaar of op de grenzen van wenselijke wetenschap. Vaak gebeurt dat in contrast met personages die op een heel andere manier met wetenschap in de weer zijn."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Waarom willen niet meer kinderen wetenschapper worden? En waarom geloven sommigen dat het coronavirus moedwillig in de wereld werd gezet? De rol van wetenschap en technologie in de hedendaagse maatschappij kan nauwelijks worden onderschat, maar toch is er nood aan meer STEM-geletterdheid. De attitudes daartegenover worden mee gevormd door verhalen, die hun neerslag vinden in jeugdliteratuur. Daarom onderzocht ik die beeldvorming." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Onderwijs en overheid zetten de afgelopen jaren sterk in op STEM. Maar daarbij ging nauwelijks aandacht naar de verhalen die wetenschap en technologie omgeven. Ik wil tonen dat jeugdliteratuur meer brengt dan stereotiepe personages, en illustreren hoe verhalen bijdragen aan iemands blik op de wereld."