Zittenblijven kost een jaar van een mensenleven. Je zou dus verwachten dat de voordelen substantieel zijn, maar dat blijkt niet uit wetenschappelijk onderzoek.

Blijven we zitten met zittenblijven? Een contextuele studie naar de non-cognitieve gevolgen van zittenblijven vanuit een crossnationaal perspectief

Bio

Timo Van Canegem (°1995) werkt aan de Universiteit Gent, waar hij met steun van het FWO onderzoek doet naar de effecten van zittenblijven op school. Als academicus probeert hij de wereld beter te begrijpen en te verklaren. In zijn vrije tijd zet hij acties op om oorlogsvluchtelingen en andere mensen in een kwetsbare positie te ondersteunen, in een poging diezelfde wereld ook te verbeteren. Tot slot is hij verknocht aan zijn koersfiets en doet hij aan triatlon onder het mom “deelnemen is belangrijker dan winnen”.

Doctoraat in het kort

"Wist je dat België, op Colombia en Luxemburg na, het hoogste aantal zittenblijvers van alle OESO-landen telt? Bijna 1 op de 3 van alle vijftienjarige leerlingen in ons land is al minstens één keer blijven zitten. Dat is opvallend, aangezien eerder onderzoek reeds uitwees dat de praktijk niet in staat is om de leerprestaties van studenten op lange termijn te verhogen. Bovendien hebben zittenblijvers drie tot zeven keer meer kans om het secundair onderwijs zonder een diploma te verlaten. Toch kennen we de onderliggende non-cognitieve processen bij zittenblijvers vooralsnog onvoldoende. Daarom onderzocht ik in mijn doctoraat wat zittenblijven doet met zittenblijvers: wat zijn de non-cognitieve gevolgen van zittenblijven? En zijn de negatieve gevolgen sterker in scholen en landen met weinig andere zittenblijvers? Kortom: in mijn doctoraat stel ik zittenblijven als gangbare onderwijspraktijk in vraag." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Onderwijs is een hot topic, maar besparingen zijn zo mogelijk nog hotter. Toch wordt er bij besparingsrondes zelden over zittenblijven gerept, hoewel die onderwijspraktijk ons €300 miljoen per jaar kost. Eerdere studies tonen aan dat zittenblijven niet doeltreffend is, mijn doctoraat wijst op schadelijke gevolgen."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Omdat wetenschappelijke bevindingen alleen maar impact kunnen hebben als ze verspreid worden. Er zijn ongelofelijk veel sterke doctoraatsscripties die -helaas- ongelofelijk weinig gelezen worden. Ik grijp dus graag elke kans om mensen op de hoogte te brengen van de bevindingen van mijn onderzoek."