Als maatschappij veroordelen we taalfouten té snel

Vergeten stemmen van onderop. Een sociolinguïstische analyse van briefwisseling van de lagere klassen in de Lage Landen in de lange negentiende eeuw

Bio

Jill Puttaert (°1987) behaalde in 2019 haar doctoraat in de historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel, met steun van het FWO. Ze bestudeerde het taalgebruik in briefwisseling van mensen uit de lagere sociale klassen in de negentiende-eeuwse Lage Landen. Sinds januari 2020 werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het project ‘Pardon my French? Dutch-French Language Contact in the Netherlands, 1500-1900’.

Doctoraat in het kort

"In mijn doctoraat onderzocht ik het geschreven taalgebruik van mensen uit de lagere sociale klassen in de Lage Landen in de negentiende eeuw. Hiervoor heb ik een verzameling van armenbrieven en soldatenbrieven systematisch bestudeerd. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze ongeoefende briefschrijvers hun taalgebruik verrassend goed aanpasten aan het doel van hun schrijven."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Mijn onderzoek toont aan hoe mindergeletterde mensen bepaalde strategieën ontwikkelen om hun schrijven aan te passen aan de situatie. Als maatschappij veroordelen we taalfouten soms iets te snel. Ze leren ons immers veel over de persoon die schreef en wat zijn of haar bedoelingen zijn." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik wil tonen dat historisch taalkundig onderzoek meer is dan de studie van literatuur uit het verleden. Nu het aantal studenten dat voor een talenopleiding kiest sterk daalt en vooral STEM-opleidingen worden gepromoot, is het zinvol om jongeren kennis te laten maken met alle aspecten van taalonderzoek."