Doofgeboren en toch leren spreken? Het kan! Mijn onderzoek wijst zelfs uit dat doofgeboren kinderen dankzij een implantaat hun taalachterstand op vijfjarige leeftijd kunnen inhalen

Spraakproductie en accuraatheid van spraakproductie bij jonge kinderen: normaalhorende kinderen en kinderen met een cochleair implantaat

POPULARISEREND ARTIKEL

HOOR, IK SPREEK!

Bio

Jolien Faes (°1990) is postdoctoraal onderzoekster (FWO) taalkunde aan de UAntwerpen, die gepassioneerd en gefascineerd is door taalverwerving bij kinderen. In 2017 promoveerde ze met haar onderzoek naar taalverwerving bij doofgeboren kinderen met een cochleair implantaat. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan een betere logopedische begeleiding van kinderen met implantaten. Daarnaast bevat haar onderzoek belangrijke informatie voor ouders die overwegen hun kind te laten implanteren.

Doctoraat in het kort

Doofgeboren kinderen krijgen hun cochleair implantaat –een soort inwendig hoorapparaat- vaak pas na hun eerste verjaardag en lopen onvermijdelijk een taalachterstand op. Ik onderzocht de gesproken taalverwerving van kinderen met een implantaat. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze kinderen hun spraak initieel minder correct is, maar dat ze een inhaalbeweging kunnen maken. Op vijfjarige leeftijd is hun spraak even correct is als die van normaalhorende leeftijdsgenootjes.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Voor ouders is goede informatie over de effecten van zo een implantatie cruciaal. Beslissen om je kind een zware operatie te laten ondergaan, doe je immers niet zomaar. De resultaten van mijn onderzoek kunnen bovendien helpen om de begeleiding na implantatie, zoals logopedie, zo optimaal mogelijk te maken.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is van mensen voor mensen. Mijn onderzoek heeft een grote maatschappelijke relevantie. Zo merken we bijvoorbeeld dat ouders soms moeilijk toegang hebben tot de nodige informatie over implantatie en wat te verwachten van de taalontwikkeling erna. Via de PhD Cup hoop ik hier mee verandering in te brengen.

VIDEO PITCH