Chemische reacties kan je zien als een soort fascinerend atomair ballet - atomen die langs elkaar bewegen en van bindingspartner wisselen in een complexe choreografie

NIEUWE MANIEREN OM DE KLOOF TUSSEN MICROSCOPISCHE SIMULATIES EN MACROSCOPISCHE CHEMIE TE OVERBRUGGEN

Bio

Kristof Bal (°1992) is een computationeel chemicus of simpeler gesteld: een scheikundige die "zijn handen niet vuil maakt", zoals hij zelf aangeeft. Experimenten verricht Kristof namelijk niet in het laboratorium, maar aan de computer. Zijn doctoraat behaalde hij in 2018 als FWO-aspirant aan de Universiteit Antwerpen. Een deel van zijn onderzoek verrichte hij aan de prestigieuze Eidgenössische Technische Hochschule (kortweg ETH) in Zürich. Momenteel zet hij zijn werk aan de UAntwerpen voort als postdoctoraal onderzoeker.  

Doctoraat in het kort

"Ik werkte aan computersimulaties van chemische reacties. Zulke simulaties kunnen nauwkeurig tot op het niveau van individuele atomen voorspellen hoe chemische processen verlopen. Het probleem is dat simulaties slechts zicht geven op een uiterst korte periode van het atomair gedrag. De kans is dus heel groot dat er dan juist helemaal niets te zien is. Vergelijk het met een aantal seconden lang naar voorbijrazende auto's op de snelweg kijken in de hoop juist dan een botsing waar te nemen. Dankzij de nieuwe simulatiemethode die ik ontwikkelde, kunnen we chemische reacties wel onder realistische omstandigheden simuleren, zodat deze rechtstreeks experimentele observaties kunnen verklaren."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Het fundamentele onderzoek in mijn doctoraat maakt het mogelijk om met computersimulaties te zoeken naar nieuwe duurzame technologieën. Een mogelijke toepassing is het omzetten van schadelijke broeikasgassen in nuttige chemicaliën." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Toegegeven: computersimulaties, moleculaire dynamica, chemische reacties – het klinkt voor velen als een ingewikkeld ver-van-mijn-bedverhaal. Ik wil mensen graag laten zien dat al deze concepten toch intuïtief te vatten zijn en duidelijk maken dat ze ons helpen bij het begrijpen en verbeteren van de wereld om ons heen."