Heleen Vander Beken
Taalpsychologie

Mijn voortdurende zoektocht naar antwoorden leidde me naar een doctoraat in de taalpsychologie 

Tekstbegrip en geheugen in je moedertaal en een vreemde taal

Bio

Heleen Vander Beken (°1992) heeft verklaringsdrang. Ze zoekt voortdurend naar antwoorden, wat leidde tot een doctoraat in de taalpsychologie. Niks zo vervelend als een onverstaanbaar antwoord, zeker voor een taalpsycholoog. Daarom zet ze haar liefde voor taal en microfoons om in wetenschapscommunicatie: voor betere wetenschap én betere communicatie.

Doctoraat in het kort

"Lijdt het geheugen onder studeren in een vreemde taal, zoals het Engels? Ja, wanneer je de leerstof zelf moet gaan reproduceren, zélfs in het Nederlands. Nee, wanneer je informatie moet herkennen. Dat is, kort samengevat, wat ik in mijn doctoraat aantoonde." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen verengelst steeds verder. Hoewel er daarover een verhit debat heerst, werd nog maar zelden onderzocht welk effect dit heeft op de kennis van studenten. Bovendien wordt onze samenleving steeds diverser en meertaliger."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Omdat er zoveel onwaarheden en meningen circuleren, terwijl ik geloof dat mensen correct geïnformeerd moeten zijn om een standpunt te kunnen innemen. Bovendien kunnen we uit ons (en ander) onderzoek heel bruikbare en concrete tips halen. Ten slotte merk ik ook dat dit thema heel erg veel mensen aanspreekt omdat iedereen wel een raakvlak heeft met meertaligheid."

VIDEO PITCH