Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle en moderne wetgeving die rechtszekerheid biedt en misbruiken tegengaat

De hybriditeit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming

Bio

Marie DeCock (°1994) behaalde haar masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit Gent. Na een korte omzwerving als advocaat-stagiair verhuisde ze naar Hasselt om haar droom na te streven om een doctoraat te schrijven op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Momenteel is ze postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Daarnaast is ze professor in het Bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt en aan de Universiteit Maastricht (NL). In augustus 2023 startte ze aan Yale University (Verenigde Staten) waar ze zal deelnemen aan het Yale Law School Visiting Researcher Program en een jaar lang onderzoek zal doen naar intergemeentelijke samenwerking en anti-corruptie.

Doctoraat in het kort

"Mijn doctoraatsonderzoek evalueert de wetgeving omtrent samenwerking tussen steden en gemeenten aangezien de wetgeving niet meer is afgestemd is op de huidige samenleving. De 'intercommunales' zitten klem tussen de publieke en de private sector waardoor ze zich in een lastige positie bevinden en er dringend nood is aan remediëring. Aan de hand van zes krachtlijnen en een menu van twintig aanbevelingen doe ik een voorstel om de wetgeving te verbeteren en de intercommunales in een modern jasje te steken." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

“Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle en moderne wetgeving die rechtszekerheid biedt en misbruiken tegengaat. Helaas wordt niet aan deze vereisten voldaan als het gaat om samenwerking tussen gemeenten. De intercommunales opereren niet enkel binnen een miljardenbusiness, maar ook in een schandaalsfeer. Mijn doctoraat biedt concrete oplossingen waarmee gemeenten weer probleemloos aan energielevering, afvalverwerking en waterzuivering kunnen doen.”

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Wetenschap op een boeiende en begrijpelijke manier presenteren gaat misvattingen tegen en inspireert de volgende generatie om onderzoek te doen. Mijn aanbevelingen richten zich niet enkel tot de wetgever maar ook tot misschien wel de belangrijkste schakel in het verhaal: de burger." 

VIDEO PITCH

Marie DeCock wint PhD Cup