Martha Claeys
Filosofie

Trots is een waardevolle motor voor protest tegen ongelijkheid

OVER TROTS, EEN MORELE EN POLITIEKE EMOTIE

POPULARISEREND ARTIKEL

MAG IK NOG TROTS ZIJN?

Bio

Martha Claeys (°1994) is doctor in de wijsbegeerte. Ze is verbonden aan het centrum voor ethiek van de Universiteit Antwerpen, waar ze onderzoek doet naar morele emoties, specifiek naar de rol van trots in een goed leven. Ze heeft interesse in feministische filosofie, critical race theory, ethiek en morele psychologie. Martha maakt en host de bekroonde filosofische podcast "Kluwen", en doet graag aan publieksfilosofie.

Doctoraat in het kort

"Centraal in mijn doctoraatsthesis staat het idee dat trots een paraplu-emotie is die best begrepen kan worden als een overkoepelende noemer voor ten minste drie houdingen: zelfwaardering (trots zijn op een eigen prestatie), zelfrespect (trots die niet stoelt op een eigen prestatie, maar net op de gelijkheid tussen mensen) en zelfliefde (trots als actieve omarming en viering van het zelf).

Dit conceptuele raamwerk biedt nieuwe inzichten in de morele waarde en gevaren van trots. Deze thesis werpt licht op enkele voorbeelden van trots in onze samenleving, zoals de Black Lives Matter-beweging en Gay Pride, en duidt hun politieke implicaties."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Trots speelt een sleutelrol in veel hedendaagse politieke en maatschappelijke debatten, zoals de Gay Pride, Black Pride, maar ook de Proud boys of de trots van Trump. Trots kan een waardevolle emotie van protest zijn. Waar schuilt de politieke kracht van trots, en welke vormen moeten we afwijzen?"

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Mijn onderzoek biedt inzicht in actuele vormen van trots in het maatschappelijk debat, en kan ons de instrumenten en concepten geven om bepaalde vormen af te wijzen, en andere aan te moedigen als waardevolle motor van protest. Zo kan mijn onderzoek licht werpen op belangrijke, hedendaagse problemen."

VIDEO PITCH