Pieterjan Verhelst
Mariene biologie

Onze culinair sterk gegeerde paling is stilaan met uitsterven bedreigd  

Bewegingsgedrag van Europese paling (Anguilla anguilla L.) in relatie tot habitatfragmentatie - Nieuwe inzichten afgeleid uit akoestische telemetrie

In mensentaal:

Paling in't rood

Bio

Pieterjan Verhelst (°1990) is al van kleins af aan geïnteresseerd in het onderwaterleven, een wereld waar we zelden mee in contact komen doordat die vrij ontoegankelijk is. Die interesse leidde hem naar een opleiding 'Biologie' aan de Universiteit Gent en mondde vervolgens uit in een doctoraat rond het migratiegedrag van de Europese paling.

Doctoraat in het kort

"Migratiebarrières, zoals scheepvaartsluizen of waterpompstations, verhinderen de Europese paling om vanuit rivieren naar zee te migreren om er zich voort te planten, wat ervoor zorgt dat de soort tegenwoordig met uitsterven bedreigd is. Aan de hand van telemetrie (het zenderen en volgen van dieren) brachten we het migratiegedrag en de routes van de Europese paling in kaart om de soort te redden. Daarnaast schoven we mogelijke beschermingsmaatregelen naar voren, zoals het tijdelijk opheffen van migratieknelpunten tijdens het moment van palingmigratie."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"De Europese paling is culinair sterk gegeerd - denk aan de befaamde "paling in het groen". Maar weinig mensen weten dat de soort vandaag met uitsterven bedreigd is door verschillende -vaak menselijke- invloeden zoals migratiebarrières, vervuiling, overbevissing, uitheemse parasieten en klimaatverandering.

Daarbij komt dat we steeds vaker met droogte te maken krijgen, wat een effect heeft op onze waterhuishouding. Hierdoor zullen we maatregelen moeten nemen om tot een efficiënter waterbeheer. Het is belangrijk om vismigratie daarbij in acht te nemen om er voor te zorgen dat migrerende vissoorten, zoals de paling, niet verdwijnen."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Via de Vlaamse PhD Cup wil ik de mensen bewust maken over de problemen die de paling ondervindt en hoe we daar als maatschappij iets aan kunnen doen. Ik hoop daarmee niet alleen de paling in de kijker te zetten, maar mensen er ook toe aan te zetten om 'door het water heen te kijken' telkens ze zich nabij een rivier, vijver, kanaal of de zee bevinden."
 

VIDEO PITCH