Stefan Huygebaert
Kunstgeschiedenis

Ik zie wetenschapscommunicatie niet alleen als een plicht, maar ook als een zegen

Visuele idealen van recht & gerechtigheid: Een iconologische studie van negentiende-eeuwse Belgische rechtsgerelateerde kunst

Bio

Stefan Huygebaert (°1988) is als kunsthistoricus verbonden aan de UGent. Hij onderzocht als FWO-aspirant hoe kunst tijdens de negentiende eeuw werd ingezet om het recht te legitimeren. Daarnaast is hij geboeid door kunst over plaatsen als Brugge en Venetië, die zowel pittoresk als mysterieus overkomen. Deze problematiek onderzoekt Stefan vanaf oktober 2019 als postdoctoraal onderzoeker bij het FWO.

Doctoraat in het kort

"Ik keek in mijn doctoraat naar de rol van kunst in de legitimatie van het recht. Specifiek onderzocht ik hoe kunst in negentiende-eeuws België door de overheid werd ingezet. Daarbij blijkt dat hoewel heel wat initiatieven werden ondernomen, geen algemeen plan voor de decoratie van rechtbanken bestond en de inhoud vaak aan de kunstenaars werd overgelaten."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Ons rechtssysteem staat voortdurend onder druk - minister van Justitie is niet bepaald een begeerde job. De samenleving verandert en ons recht moet mee. Tegelijk heeft elke burger zijn of haar mening. Kunst volgt een gelijkaardige logica, dus mogelijk ligt daar een deel van de oplossing. Leren uit het verleden is een eerste stap."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Wij, wetenschappers, onderzoeken niet alleen voor een kring van collega's uit het veld. Net omdat alle burgers - terecht! - hun mening hebben over het recht én over kunst, zeker wanneer daavoor met publiek geld betaald wordt, moeten de resultaten naar buiten vloeien. Mijn onderzoek ging net over het communiceren van iets abstract (het recht) naar de burger. Meer algemeen zie ik wetenschapscommunicatie niet alleen als een plicht, maar als een zegen. Mensen van alle leeftijden en achtergronden leren immers graag bij."

VIDEO PITCH