Microalgen en bacteriën zijn een duurzame eiwitbron met veel potentieel, zowel in dierenvoeders als in ons dagelijks dieet als vleesvervanger

Microbieel eiwit als duurzaam ingrediënt in voeder en voeding: productie en nutritionele kwaliteit van fototrofen en aerobe heterotrofen

Bio

Maarten Muys (°1991) behaalde een master in de bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie aan de Universiteit Gent. Hij onderzocht er tijdens zijn thesis hoe nutriënten uit urine kunnen worden hergebruikt. De volgende stap was een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, waarin hij de productie van microbieel eiwit onderzocht. Na een succesvolle verdediging, zet Maarten op dit moment zijn onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker.

Doctoraat in het kort

"Mijn doctoraat toont aan dat micro-organismen, zoals microalgen en bacteriën, een veelbelovende duurzame eiwitbron zijn om te voorzien in de toenemende globale eiwitbehoefte. Samen met collega's ontwikkelde ik innovatieve strategieën om zulke micro-organismen op een veilige en duurzame manier te produceren én om hun voedingswaarde te verhogen. Ten eerste door effluenten uit de voedingsindustrie (zoals brouwerijen of de zuivelindustrie) te gebruiken als nutriëntenbron voor hun groei. Ten tweede door productieparameters te optimaliseren, en zo de voedingswaarde en productiviteit te verhogen."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Binnen 30 jaar moeten we de helft meer eiwit produceren om de toenemende wereldbevolking te kunnen voeden. De huidige productieketen, met focus op vlees, is inefficiënt en draagt sterk bij tot de klimaatverandering. Met mijn doctoraat toonde ik aan dat micro-organismen een duurzaam, voedzaam én veilig alternatief zijn voor traditionele eiwitbronnen zoals soja in veevoeders en vlees in onze eigen consumptie." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"We zijn op de goede weg om onze levensstijl duurzamer te maken, maar er is nog een lange weg te gaan. Het is dus nodig om het brede publiek op een verstaanbare manier te informeren over de problemen van onze huidige voedselproductie en te wijzen op interessante alternatieven om onze vleesconsumptie te verminderen of duurzamer te maken."

VIDEO PITCH