Tim Boogaerts
Farmaceutische wetenschappen

Zonder het te weten, nemen mensen bij elk toiletbezoek deel aan mijn onderzoek

De rol van rioolwaterepidemiologie als complementaire informatiebron over aspecten van onze gezondheid en levensstijl

Bio

Door zijn nieuwsgierigheid voor wetenschap, chemie en onze gezondheid koos Tim Boogaerts (°1995) voor een doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. De afgelopen vier jaren, dook hij in de riolen om meer te weten te komen over onze levensstijl, gezondheid en gebruik van drugs, alcohol en geneesmiddelen.

 

Doctoraat in het kort

"Ons rioolwater bevat een schat aan informatie over ons gebruik, gezondheid en levensstijl: van alcohol en drugs tot geneesmiddelen en corona. Door het rioolwater te onderzoeken, komen we meer te weten over alle mensen die aangesloten zijn op het rioolwaterstelsel. Tijdens mijn doctoraat ben ik specifiek nagegaan hoe we via de riolen de efficiëntie van ons beleid (bvb. de coronamaatregelen) kunnen nagaan."

 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Tijdens de coronapandemie hebben we turbulente tijden doorgemaakt waarin onze gezondheid en levensstijl serieus onder druk kwamen te staan. De mate waarin ons gebruik van drugs, alcohol en geneesmiddelen werd aangetast door de gezondheidscrisis blijft onduidelijk. Het riool biedt hierop een antwoord."

 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik wil mensen bewust maken van de wereld onder hun voeten, die een schat aan informatie bevat over alles wat we doen en laten. Het riool is als een spiegel van onze samenleving. Zonder het te weten, nemen mensen bij elk toiletbezoek deel aan mijn onderzoek."

VIDEO PITCH