Tilke Nelis
Wijsbegeerte - filologie

Tekstkritiek heeft een stoffig imago. Ik wil aantonen dat een kritische editie wordt voorafgegaan door intensief, maar ook boeiend puzzelwerk

De levensdraad: Kritische edities van de translatio vetus van Aristoteles’ De longitudine et brevitate vitae en geselecteerde teksten uit haar vroege receptie in Oxford

In mensentaal:

Terug naar start

Bio

Tilke Nelis (°1994) koestert al van jongs af aan een grote passie voor klassieke talen en cultuur. Ze werkt als postdoctoraal onderzoekster aan de KU Leuven. Tot haar vakgebied behoren de analyse en vergelijking van Oudgriekse en Latijnse teksten (waaronder woord-voor-woordvertalingen) en de studie van voornamelijk middeleeuwse handschriften. Daarnaast heeft Tilke een voorliefde voor de poëzie van Ovidius.

Doctoraat in het kort

"De Griekse Aristotelestekst Over de lange en de korte duur van het leven werd in de twaalfde eeuw voor het eerst vertaald in het Latijn. Het eigenhandig geschreven exemplaar van de vertaler zelf is echter verloren gegaan. In mijn proefschrift bied ik een kritische editie – een reconstructie – van zijn Latijnse tekst, gemaakt op basis van een vergelijking tussen het Griekse model dat hij gebruikte en latere kopieën van de vertaling in middeleeuwse handschriften." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Latijnse Aristotelesvertalingen speelden een sleutelrol in de ontwikkeling van de westerse filosofie. Omdat middeleeuwse geleerden er nog amper Grieks kenden, baseerden ze zich op Latijnse versies. Mijn onderzoek geeft meer inzicht in het cruciale eerste contact tussen het westen en zo'n vertaling."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Tekstkritiek heeft een stoffig imago. Ik wil aantonen dat een kritische editie wordt voorafgegaan door intensief, maar ook boeiend puzzelwerk. Bovendien kunnen we aan de hand van zulke edities niet alleen teksten zelf bestuderen, maar ook andere aspecten ervan, zoals de leefwereld van hun auteurs." 

VIDEO PITCH