Ik wil mensen met een gehoorimplantaat de beste gehoorkwaliteit bieden, zonder dat ze hiervoor vaak naar het ziekenhuis moeten gaan

Closed-loop cochleaire implantaten: interfacen van gehoorprotheses met de hersenen

Bio

Ben Somers (°1992) behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven. Als elektrisch ingenieur werkte hij samen met een interdisciplinair team van audiologen en neurowetenschappers om gehoorimplantaten slimmer en persoonlijker in te stellen. Onderzoek dat hij nu als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit voortzet. Ben is gefascineerd door de integratie van mens en technologie, en communiceert zijn toekomstvisie daarover graag naar het brede publiek.

Doctoraat in het kort

"Gehoorimplantaten zijn een fantastische uitvinding om mensen terug te doen horen, maar zijn zeer uitdagend om juist in te stellen. In mijn doctoraat ontwikkelde ik technieken waardoor gehoorimplantaten hersengolven kunnen meten om zichzelf zo automatisch en zelfstandig bij te stellen. Zo krijgen gebruikers altijd de beste gehoorkwaliteit zonder vaak naar het ziekenhuis te moeten gaan." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Gehoorverlies treft wereldwijd 1 op 5 mensen en dit zal nog sterk toenemen door o.a. de vergrijzing. Anderzijds is er steeds meer nood aan betere en gepersonaliseerde gehoorzorg. Innovatieve, automatische oplossingen zijn essentieel om iedereen een kans op een goed gehoor te kunnen geven." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik vind het mijn taak als wetenschapper om mijn werk te communiceren naar de maatschappij. Ik ben hier dan ook gepassioneerd mee bezig. Bovendien ligt gehoorverlies velen na aan het hart: iedereen wordt er op een bepaald moment mee geconfronteerd." 

VIDEO PITCH