GERTJAN WILLEMS
Communicatiewetenschappen

Het is tijd voor een intensievere dialoog tussen de academische wereld en de maatschappij.

De constructie van een nationale cinema. Een onderzoek naar de rol van het filmproductiebeleid in het stimuleren van een Vlaamse identiteit (1964-2002).

Bio

Gertjan Willems (°1987) is postdoctoraal onderzoeker aan het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS) van de Vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Na studies aan de universiteiten van Gent, Antwerpen en Kopenhagen behaalde hij in 2014 de titel van doctor in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Zijn doctoraat, dat binnenkort in boekvorm verschijnt, handelde over de driehoeksrelatie tussen film, nationale identiteit, en de overheid in Vlaanderen. Zijn ruimere onderzoeksexpertise betreft de filmgeschiedenis van de Lage Landen en de relatie tussen media en natievorming.

Doctoraat in het kort

De centrale vraag in mijn doctoraat is welke rol het Vlaamse filmbeleid speelde in het stimuleren van een Vlaamse identiteit in de periode 1964-2002. Mijn onderzoek toont aan dat de motivatie voor de nadruk op het Vlaamse karakter van films door de jaren heen deels verschoof van een cultureel-educatief natievormend ideaal naar een meer marktgerichte visie. Het uiteindelijke doel van het construeren van een cinema met een duidelijke Vlaamse identiteit bleef in al die tijd echter grotendeels dezelfde.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Door de focus op Vlaamse cinema, cultureel erfgoed, media- en cultuurbeleid en Vlaamse identiteit en natievorming, biedt mijn doctoraat diverse opportuniteiten om een relevante bijdrage te leveren aan het vaak erg levendige publieke debat over deze kwesties.

Wat is er nieuw aan je werk?

Het filmbeleid in Vlaanderen werd nooit eerder onderzocht. De focus op het recente cultureel nationalisme in Vlaanderen maakt mijn proefschrift bijzonder origineel.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Al te vaak worden resultaten van onderzoek en de kennis van onderzoekers enkel gedeeld binnen de academische wereld. Ik ben er echter rotsvast van overtuigd dat een intensievere dialoog tussen maatschappij en academische wereld voor beide partijen verrijkend is.

VIDEO PITCH