Heleen Deroo
Bio-ingenieurswetenschappen

Rijst is het basisvoedsel voor minstens de helft van de wereldbevolking. Maar het is helaas ook één van de meest klimaatonvriendelijke gewassen ter wereld.

Biogeochemische processen in bodems van rijstvelden onder waterbesparende irrigatie

Bio

Heleen Deroo (°1993) smeet zich als rasechte boerendochter na haar studies bio-ingenieurswetenschappen op een doctoraat over bodems aan de Universiteit Gent. Na een onderzoeksstage bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in Oostenrijk, graaft ze binnenkort verder in de wereld onder haar voeten als bodemonderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Doctoraat in het kort

"Rijst is één van de meest geproduceerde gewassen in de wereld. Het is het basisvoedsel bij uitstek voor minstens de helft van de wereldbevolking. Maar daarnaast is rijst helaas ook één van de meest klimaatonvriendelijke gewassen. Bij traditionele rijstteelt worden rijstvelden continu onder water gezet, wat onder meer leidt tot de productie van één van de hardnekkigste broeikasgassen: methaan. Om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering wordt het gebruik van waterbesparende irrigatiemethoden in de rijstteelt steeds meer gepromoot en toegepast. In mijn onderzoek probeer ik te begrijpen hoe waterbesparende irrigatie in de rijstteelt de dynamiek van organische koolstof en stikstof in de bodem beïnvloedt, met de bedoeling om de implementatie ervan in biogeochemische modellen te verbeteren en zo de “klimaatwinst” en opbrengst van dergelijke nieuwe teeltmethoden nauwkeuriger te kunnen voorspellen."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"De verandering van het klimaat en de groeiende wereldbevolking dwingen ons om efficiënter voedsel te telen, met een zo klein mogelijke impact op het klimaat. Zo kunnen we de aanzienlijke methaanuitstoot bij rijstteelt temperen door het toepassen van waterbesparende irrigatie, maar we moeten wel een goed inzicht hebben in hoe dit het lot van belangrijke bodemelementen als koolstof en stikstof fundamenteel beïnvloedt."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Het belang van (landbouw)bodems wordt nog steeds sterk onderschat in de strijd tegen klimaatverandering, als knelpunt én als oplossing. Goed bodembeheer - waarvan we de gevolgen goed begrijpen - is dan ook enorm belangrijk voor zowel bodemvruchtbaarheid als klimaatimpact."

VIDEO PITCH