Ilke De Boeck
Toegepaste microbiologie & biotechnologie

Van snot tot neusspray: dankzij snot-stalen van gezonde personen ontwikkelde ik een probioticum om mensen met chronische sinusitis te behandelen

Studie van de microbiota van de bovenste luchtwegen en het potentieel van probiotica bij chronische rhinosinusitis

Bio

Ilke De Boeck (°1991) behaalde een master in de bio-ingenieurswetenschappen cel- en gentechnologie aan de KU Leuven. Tijdens haar opleiding nam de interesse naar het onderzoek rond probiotica, goede bacteriën, steeds meer toe. Ze startte na haar studies met een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, met de steun van het FWO. Daarin onderzocht ze het potentieel van probiotica voor de luchtwegen. Momenteel zet ze haar onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker.

Doctoraat in het kort

"In mijn doctoraat heb ik 'snot'-stalen van talrijke patiënten bestudeerd. Zo wilde ik nagaan welke bacteriën er precies in onze neus leven en of er verschillen zijn in de bacteriën in de luchtwegen van gezonde mensen en mensen die lijden aan chronische rhinosinusitis (kortweg CRS). Op basis hiervan heb ik kunnen aantonen dat gezonde personen vaak melkzuurbacteriën, meer bepaald lactobacillen, in hun neus hebben en dat deze potentieel hebben om als probiotica of goede bacteriën gebruikt te worden in de luchtwegen van patiënten met CRS. Samen met een team van bio-ingenieurs, artsen en collega’s van de farmacie hebben we een neusprobioticum geïsoleerd, gekarakteriseerd en getest in gezonde vrijwilligers."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Wij kennen bijna allemaal wel iemand met sinusitis. Heel wat mensen hebben hier voornamelijk last van tijdens de wintermaanden, met vervelende symptomen zoals een verstopte neus, veel hoofdpijn en algemene malaise. Gelukkig verdwijnen deze klachten weer na enkele dagen. Bij zo’n 11% van de bevolking blijven de klachten terugkomen en wordt het een chronische ziekte. Veel van deze patiënten worden behandeld met antibiotica, terwijl deze vaak geen soelaas bieden en bovendien vele nadelen met zich meebrengen, zoals een verstoring van het microbiële evenwicht. Ook met de huidige COVID-19-crisis blijkt het belang van een gezonde bacteriële flora in de luchtwegen eens zo belangrijk te zijn."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik heb in mijn doctoraat vaak met patiënten en vrijwilligers gewerkt, die ons hun snot hebben gedoneerd om onderzoek mee te verrichten. Een goede communicatie over ons onderzoek was daarbij enorm belangrijk. Ik merkte dat het enorm wordt geapprecieerd als wetenschappelijke data op een duidelijke manier worden gecommuniceerd naar het brede publiek."

VIDEO PITCH