Middeleeuwse politici gingen op een creatievere en doordachtere manier met het verleden om dan onze huidige politici

Onvoltooid verleden. Politiek, historiografie en de handschriftelijke variatie van de Excellente Cronike van Vlaenderen (1400-1550)

POPULARISEREND ARTIKEL

Fake nieuws, oud nieuws

Bio

"Lisa Demets (°1991) studeerde geschiedenis aan de UGent. Na haar studies startte ze onmiddellijk met haar doctoraatsonderzoek. Ze bestudeerde de verschillende versies van de zogenaamde 'Excellente Cronike van Vlaenderen', een middeleeuwse geschiedkundige tekst daterend uit de vijftiende eeuw. In mei 2019 verdedigde ze met succes haar proefschrift. Vanaf oktober gaat Lisa Demets als postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de slag op een project over meertaligheid in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen en hertogdom Brabant."

Doctoraat in het kort

"Ik onderzocht in mijn doctoraat hoe mensen in de laatmiddeleeuwse stad zelf geschiedenis schreven. Ik ging op zoek naar de mensen achter de tekst: wie schreef het? Wie las het? Op die manier probeerde ik de motivatie achter het schrijven en lezen van een middeleeuws geschiedkundig werk te achterhalen. En wat blijkt? Er is een nauw verband tussen geschiedschrijving en de laatmiddeleeuwse politiek in het graafschap Vlaanderen."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Onze geschiedenis lijkt vandaag opnieuw voor interpretatie vatbaar. Politici leggen maar al te graag verbanden tussen gebeurtenissen vandaag de dag en het verre verleden (de val van het Romeinse Rijk, de Guldensporenslag van 11 juli 1302, de Verlichting ...). Deze rechtstreekse link tussen interesse in het verleden en de politieke praktijk vinden we ook in de middeleeuwen terug, maar de middeleeuwse politici gingen op een creatievere en vaak ook doordachtere manier met het verleden om."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Middeleeuwse figuren zoals Jan Breydel behoren nog steeds tot ons collectief geheugen, maar dit is louter te wijten aan een toevallige samenloop van omstandigheden. Jan Breydel was al in de vijftiende eeuw een ware legende en dat had alles te maken met de politieke positie van de familie Breydel. Door ons middeleeuws 'canon' kritisch te benaderen kunnen we op een genuanceerde manier omgaan met ons verleden."

VIDEO PITCH