Jongeren praten over hun problemen om zich beter te voelen, maar dat is niet altijd een goede zaak

Wanneer over ervaringen praten fout loopt: samen piekeren in adolescente vriendschapsrelaties

POPULARISEREND ARTIKEL

Praat erover... maar let op hoe

Bio

Margot Bastin (°1989) studeerde in 2012 af als klinisch psycholoog aan KU Leuven. Ze begon een doctoraat naar manieren waarop jongeren omgaan met hun gevoelens en hoe ze hierover praten met vrienden. Daarbij ging ze de relaties na met depressieve klachten. In haar postdoctoraal onderzoek bestudeert ze, met steun van het FWO, hoe deze communicatie tussen jongeren kan leiden tot “besmetting van depressieve gevoelens”.

Doctoraat in het kort

"Terwijl iedereen denkt dat praten over problemen en het zoeken van sociale steun iets goed is, stelde ik vast dat dit zeker niet altijd het geval is. Erger nog, depressieve klachten kunnen zelfs stijgen wanneer jongeren herhaaldelijk over hun problemen en negatieve gevoelens spreken. Vooral meisjes zijn hier vatbaar voor."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Studies tonen aan dat depressieve klachten bij jongeren de laatste jaren steeds meer toenemen. In behandelingen is er nog onvoldoende aandacht voor de rol van communicatie. Door leerkrachten, ouders en jongeren van dit fenomeen op de hoogte te brengen, kan depressie preventief aangepakt worden."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Jongeren die door hun communicatiestijl kwetsbaar zijn voor depressieve klachten, worden vaak door leerkrachten en ouders over het hoofd gezien, omdat hun bezorgdheid nog te eenzijdig ligt bij jongeren zonder vrienden. Dat gesprekken met een negatieve focus schadelijk kunnen zijn, is minder geweten."

VIDEO PITCH