Marjolein Van Ginneken
Biologie

We durven de natuur al wel eens simpeler voor te stellen dan dat ze werkelijk is. Met mijn onderzoek wil ik de prachtige complexiteit ervan in de kijker zetten

DE GECOMBINEERDE EFFECTEN VAN METAALMENGSELS EN NATUURLIJKE STRESSOREN OP AQUATISCHE ONGEWERVELDEN: DE RELATIE TUSSEN VERANDERINGEN IN METAALACCUMULATIE, GEDRAG EN ECOLOGISCHE EFFECTEN

Bio

Marjolein Van Ginneken (°1991) behaalde een doctoraat in de biologie aan de Universiteit Antwerpen met steun van het FWO. Ze onderzocht daarbij het effect van vervuiling op ongewervelde dieren. Marjolein ontwikkelde een passie voor wetenschapscommunicatie die ze na haar doctoraat graag wilde voortzetten. Zo ging ze met veel plezier aan de slag als wetenschapsexpert in Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie.

Doctoraat in het kort

"Vervuiling vormt een grote bedreiging voor onze ecosystemen. De "veilige" hoeveelheden van zo'n vervuilende stoffen worden echter bepaald aan de hand van enkele simpele labotests, waarin een dier of plant wordt blootgesteld aan één chemische stof onder optimale omstandigheden. Maar in de natuur hebben organismen natuurlijk te kampen met een hoop andere stressfactoren, en met mijn onderzoek toon ik aan dat deze de negatieve effecten van vervuilende stoffen nog kunnen verergeren."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Het is uitermate belangrijk dat we ernaar streven om de impact van vervuilende stoffen te minimaliseren. Deze onderzoeksresultaten kunnen bijdragen tot een geoptimaliseerde aanpak van de vervuilingsproblematiek."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"We durven de natuur al wel eens simpeler voor te stellen dan dat ze werkelijk is. Met mijn onderzoek zet ik echter de prachtige complexiteit ervan in de kijker. Het is belangrijk dat we deze niet uit het oog verliezen."

VIDEO PITCH