Marwa Kavelaars
Biologie - Gedragsecologie

Ieder van ons heeft een inherente interesse in de natuur, maar in alle hectiek van het dagelijkse leven verdwijnt die vaak naar de achtergrond. Ik hoop mensen opnieuw te enthousiasmeren over wat voor fascinerends zich rondom hen afspeelt.

Ouderlijke zorg in een veranderende wereld

Bio

Marwa Kavelaars (°1989) is het liefst buiten, zodat ze de natuur kan observeren. Gedreven door nieuwsgierigheid, volgt ze de dieren overal naartoe. Dat deed ze dan ook in het kader van haar doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, met steun van het FWO. Zo bracht ze geruime tijd door in een meeuwenkolonie om daar het broedgedrag van de vogels te bestuderen. Door haar bevindingen breeduit te delen hoopt ze mensen te enthousiasmeren voor de natuur én het oubollige stereotype van ‘de bioloog’ te veranderen. 

Doctoraat in het kort

"In de dierenwereld moeten ouders zich aanpassen aan hun omgeving om zoveel mogelijk nageslacht te produceren. In mijn doctoraat heb ik mij gefocust op hoe de Kleine Mantelmeeuw, een zeevogelsoort waarin beide ouders voor de jongen zorgen, haar ouderlijk gedrag aanpast aan de sociale en ecologische omstandigheden van de omgeving."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Door verschillende aspecten van ouderlijke zorg in dieren te bestuderen en de kleine puzzelstukjes bij elkaar te leggen kunnen we dit fenomeen en uiteindelijk daarmee de natuur en wereld om ons heen beter begrijpen. Dát is waar de fundamentele wetenschap om draait: het creëren van nieuwe kennis."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ieder mens heeft een inherente interesse in de natuur, maar in alle hectiek van het dagelijkse leven zakt deze vaak naar de achtergrond. Ik hoop deze interesse te prikkelen en mensen opnieuw te enthousiasmeren over wat voor fascinerends zich rondom hen afspeelt en daarmee hun leven te verrijken."