Vlaamse kiezers vinden mannelijke en vrouwelijke politici even competent, maar schatten vrouwelijke politici vaak beduidend linkser in. 

De politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen beter begrijpen? Een onderzoek naar het bestaan van politieke genderstereotypen in Vlaanderen

Bio

Robin Devroe (°1990) behaalde een Master in de Europese Unie Studies (2013) en in de Bestuurskunde en het Publiek Management (2014) aan de Universiteit Gent. Na haar masterstudies startte ze, met de steun van het FWO, een doctoraatsonderzoek over politieke genderstereotypen. Haar voornaamste onderzoeksinteresse is de politieke vertegenwoordiging van diverse sociale groepen en stemgedrag, met een specifieke focus op vrouwen, en ze is gefascineerd door experimenteel onderzoek.

Doctoraat in het kort

"In mijn doctoraatsonderzoek ging ik na waarom vrouwelijke kandidaten het nog steeds minder goed doen bij verkiezingen. Op basis van een experimenteel onderzoek leg ik het bestaan van politieke genderstereotypen bij Vlaamse kiezers bloot. De resultaten tonen aan dat Vlaamse kiezers mannelijke en vrouwelijke politici even competent vinden, maar vrouwen significant linkser inschatten."

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Ondanks een inhaalbeweging scoren vrouwelijke kandidaten nog steeds minder goed dan mannelijke bij verkiezingen. In het Vlaams Parlement is er bijna een genderevenwicht, maar het uitvoerende niveau wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Bovendien is slechts 1 op de 3 gemeenteraadsleden een vrouw."

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Vlaanderen lijkt een vrij genderneutrale samenleving te zijn. Mijn onderzoek toont echter aan dat er nog steeds bepaalde genderstereotiepe patronen terug te vinden zijn in de hoofden van kiezers die de politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen verklaren. Ik wil mensen daar bewust van maken."

VIDEO PITCH