Voeding biedt een uitzonderlijke vorm van plezier in de gevangenis – een plaats waar mensen controle verliezen en verveling troef is

Eten in Europese gevangenissen. Een vergelijkende studie over koken en voedingspraktijken in België, Tilburg en Denemarken.

Bio

An-Sofie Vanhouche (°1989) is een doctor in de criminologie, die gespecialiseerd is in het onderzoeksdomein penologie – de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van straffen. Ze combineert haar onderzoek met verschillende maatschappelijke engagementen. Zo geeft ze les in de gevangenis van Beveren aan universiteitsstudenten, gedetineerden en bewakingspersoneel en werkt ze als vrijwilliger bij Klasbak, een netwerk voor educatie in de gevangenis.

Doctoraat in het kort

Via een vergelijkende studie tussen België, Denemarken en Tilburg onderzocht ik hoe gedetineerden eten in de gevangenis en hoe dit hun ervaring binnen de gevangenismuren beïnvloedt. Voeding kan een onderdeel vormen van de bestraffing en frustraties in de gevangenis. Maar ik ontdekte ook dat voeding gebruikt wordt om gedetineerden verantwoordelijkheid te geven en hun terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

Net als in de buitenwereld speelt voedsel in de gevangenis een centrale rol in het dagelijkse leven. Het is dus belangrijk die rol van voeding te begrijpen. Uit mijn onderzoek blijkt dat voeding in de gevangenis, een plaats waar mensen controle verliezen en verveling troef is, een uitzonderlijke vorm van plezier biedt. Voeding kan zo gebruikt worden om het klimaat in de gevangenis te verbeteren en een vlotte terugkeer van gedetineerden in de maatschappij te bevorderen.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Ik wil met mijn onderzoek meer inkijk bieden in die gesloten context van de gevangenis. Zo hoop ik die vaak eenzijdige, negatieve kijk op gedetineerden te helpen doorbreken. In de pers en in de publieke opinie zijn berichten en reacties op gevangenissen en gedetineerden dikwijls ingegeven door sensatiezucht. Ik hoop met mijn onderzoek een wetenschappelijke visie in het debat te brengen.