Tim De Ceunynck
Verkeerskunde

We hebben geen verkeersongevallen nodig om te bestuderen hoe we ze kunnen voorkomen

Het definiëren en toepassen van gedrags- en surrogaatindicatoren door middel van locatiegebaseerde observaties

Bio

Tim De Ceunynck (°1987) behaalde een dubbel doctoraat in de mobiliteitswetenschappen (Universiteit Hasselt) en in engineering (Lund University, Zweden). Hij specialiseerde zich in het objectief observeren en analyseren van het gedrag van weggebruikers en van ernstige verkeersconflicten, zogenaamde “bijna-ongevallen”. Hij zet zijn onderzoek naar verkeersveiligheid tegenwoordig verder bij Vias institute, tot voor kort bekend als BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid).

Doctoraat in het kort

Ik onderzocht hoe we het observeren van bijna-ongevallen en interacties tussen weggebruikers kunnen gebruiken om de verkeersveiligheid te bestuderen. Hiervoor gebruik ik videoanalysesoftware om objectieve metingen te doen op camerabeelden. Via deze techniek kunnen we ongevalsrisico’s opsporen vóór er zware ongevallen gebeuren, en het effect van nieuwe maatregelen snel en nauwkeurig bepalen.

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

De klassieke manier om de verkeersveiligheid te bestuderen is het analyseren van verkeersongevallen. Maar dat is een onbegrijpelijk trage en erg cynische manier om verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en aan te pakken. Op die manier moeten er eerst veel ongevallen gebeuren vooraleer we genoeg informatie hebben om er iets aan te doen. Via mijn methode kunnen we sneller en nauwkeuriger veiligheidsproblemen identificeren en verhelpen, zonder dat er eerst slachtoffers moeten vallen.

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

Iedereen is ervaringsdeskundige in het verkeer, maar mobiliteit en veiligheid zijn complex en vaak misleidend. In het domein zijn er enorme uitdagingen en problemen. Mensen moeten die problemen beter begrijpen. Ook beleidsmakers en professionals hebben vaak evenveel moeite om de complexiteit te vatten. Daarom is goed communiceren in het verkeerskundige werkveld één van onze grootste uitdagingen. 

VIDEO PITCH