Doctor in de rechten Marie DeCock (Uhasselt) wint Vlaamse PhD Cup 2023

Nieuws

Marie DeCock wint PhD Cup 2023“Hoog tijd voor een make-over voor de wetgeving rond intercommunales.” Met dat pleidooi won rechtswetenschapper Marie DeCock (Uhasselt) de Vlaamse PhD Cup 2023. De publieksprijs was voor letterkundige Annelies Augustyns (VUB – UAntwerpen - FWO) die dagboeken van onbekende Duitse Joden in WOII bestudeerde.

In Brussel beklommen acht onderzoekers het podium van het Vaudeville-theater voor de finale van de Vlaamse PhD Cup. Met die wedstrijd daagt SciMingo jonge wetenschappers uit om hun jarenlange doctoraatsonderzoek in een heldere presentatie van drie minuten toe te lichten. 

Mossel noch vis 
De prijs gaat dit jaar naar rechtswetenschapper Marie DeCock (Uhasselt), die de wetgeving over intercommunales onder de loep nam. “Denk aan Farys, Fluvius of Pidpa. Via dit soort ‘bedrijven’ halen gemeenten samen onze vuilniszak op of zorgen ze voor milieuvriendelijke straatverlichting. Maar evengoed leggen ze samen padelvelden aan en investeren ze in fossiele energie in Brazilië”, legt DeCock de vinger op de wonde. “Vandaag is de intercommunale mossel noch vis. Ze zit klem tussen publieke en private sector, en tussen overheid en onderneming.” 

Problemen en schandalen
Volgens haar onderzoek ligt het probleem bij de verouderde wetgeving. “De tijd van gaslantaarns, zeppelins en de stille films ligt al honderd jaar achter ons. Toch dateert ook de basiswet over de intercommunales uit die tijd. Sindsdien werd die amper aangepast, ook niet na het ontstaan van de vrije markt”, betoogt DeCock. Dat zorgt voor problemen en gaf zelfs aanleidingen tot schandalen. In haar doctoraat doet ze twintig aanbevelingen om de intercommunales alsnog de 21e eeuw in te loodsen. “Cruciaal is dat deze gemeentebedrijven opnieuw focussen op hun kerntaken en andere taken overlaten aan de markt.”

Begrijpbare taal 
DeCock kreeg de prijs uit handen van Vlaams minister voor wetenschapsbeleid Jo Brouns. “Met de PhD Cup brengt SciMingo wetenschap tot in de huiskamer. Marie DeCock toont aan dat complexe thema’s als de wetgeving rond intercommunales toch op een begrijpelijke manier aan de man gebracht kunnen worden. Ik roep alle wetenschappers op om hun onderzoek in begrijpbare taal te communiceren. Op die manier blijft het vertrouwen van de Vlaming in de wetenschap hoog.”

Lof van de jury 
Die helderheid beklemtoonde ook de jury, met Jacotte Brokken. "DeCock heeft een moeilijk en misschien ook wel saai onderwerp helder gemaakt. Ze doet dat met veel naturel en wist heel goed te antwoorden op de vragen van de jury.” 

DeCock wint een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 5.000 euro. Ze krijgt daarnaast de Universiteit van Vlaanderen op bezoek om een video in te blikken over haar onderzoek. Academia Press biedt de winnares ook de kans om een boek te publiceren. 

Zilver & brons
Het zilver was voor bioloog Jolien Van houcke (KU Leuven - FWO). Zij vond een manier om het brein van oude killivissen te verjongen. Dat biedt perspectief op de behandeling van hersenziekten bij de mens. Logopedist Clara Leyns (UGent) vervolledigde de top 3. Zij werkte een aanpak uit waarmee ze transgender vrouwen na tien sessies logopedie vrouwelijker deed klinken. 

Publieksprijs 
Met liefst 1.800 stemmen won letterkundige Annelies Augustyns (UAntwerpen – VUB – FWO) de PhD Cup-publieksprijs, waarvoor in aanloop naar de finale een week lang een online poll liep. Zij onderzocht in haar doctoraat dagboeken van onbekende Duitse Joden in WO II. 
 

Herbekijk de finale op VRT MAX